Email marketing templates powered by FreshMail.com

II Warsztat Pracy Infobrokera

W tym roku odbędzie się druga edycja konferencji Warsztat Pracy Infobrokera organizowanej przez Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji i Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. To jedyne tego rodzaju dedykowane branży informacyjnej wydarzenie w Polsce.

(więcej…)

Warsztat pracy infobrokera – seminarium

PRZECZYTAJ RELACJE

(więcej…)

Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji

Dołącz do nas

(więcej…)

O nas

Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą osób na co dzień zawodowo związanych z szerokopojętym rynkiem informacji. Powołane przez nas Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu biznesu informacyjnego.

Dlaczego Stowarzyszenie?

Dlaczego Stowarzyszenie?

Chyba każdy, kto pracuje w polskim biznesie informacyjnym zauważa, że brakuje miejsca, które integrowałoby środowisko, ułatwiało nawiązywanie kontaktów i otwierało szersze możliwości współpracy. Zarówno tej czysto biznesowej jak i niekomercyjnej, w ramach działań Stowarzyszenia. Z tej właśnie potrzeby wyrosła nasza inicjatywa. Wykiełkowała w Krakowie, ale już teraz żywa jest w Opolu, Warszawie czy Gdańsku.

Dla kogo Stowarzyszenie?

Dla kogo Stowarzyszenie?

Zrzeszamy osoby wykonujące m.in. takie zawody, jak: infobroker, researcher, analityk informacji, twórca baz danych, specjalista big data, pracownik informacji biznesowej, nauczyciel akademicki związany z rynkiem informacji, trener z zakresu pozyskiwania informacji, badacz rynku. Wszystkich nas łączy pasja pracy z informacją, choć każdy z nas rozumie i realizuje ją na swój własny sposób.

Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi, którzy na co dzień zajmują się podobnymi zagadnieniami nawet jeśli same nazwy ich stanowisk zupełnie na to nie wskazują.

Dołącz do nas!

Nasze cele

Nasze cele

  • promowanie branży i jej pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
  • integrację i networking osób działających w branży
  • wsparcie studentów i absolwentów w zakresie możliwości podjęcia praktyk, staży i stałego zatrudnienia
  • podnoszenia kompetencji społeczeństwa w zakresie pracy z informacją, jej wyszukaniem, przetworzeniem i wykorzystaniem
  • integracje środowiska zawodowego

WIĘCEJ O NAS

Członkowie

Monika Halasz Cysarz

Monika Halasz Cysarz

Doświadczenia: Prowadzi badania w zakresie Etyki informacyjnej i Praw własności intelektualnej. Opracowuje programy zajęć i szkoli w zakresie Researchingu informacji, Specjalistycznych baz danych, Komunikacji naukowej, Własności intelektualnej i Etyki informacyjnej. Interesuje się również zagadnieniami z zakresu User Experience – Usability – Information Architecture oraz Information Literacy. Działalność zawodowa: Nauczyciel akademicki. Redaktor i Sekretarz dwujęzycznego czasopisma naukowego ZIN. Studia Informacyjne / ZIN. Information Studies. Specjalista ds. informacji i komunikacji. Wykształcenie: Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Informatologii. Absolwentka Informacji naukowej i bibliologii oraz Teologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Studium Praw Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium PR i Marketingi Medialnego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Stypendia naukowe realizowała na Ankara Universitesi (Turcja) oraz w Hogeschool van Amsterdam (Holandia).

Marta Jurkowska

Marta Jurkowska

Absolwentka Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych na UW. Specjalizuje się w statystykach i analizach głównie informacji związanych z funduszami europejskimi i nauką w Polsce i Europie oraz wizualizacji danych. Ponadto specjalizuje się w zagadnieniach projektowania systemów informacyjnych i wykorzystywania zasobów, a w szczególności projektowaniem i eksploatacją baz danych. Zainteresowania: infobrokering, social media i nowe technologie

Artur Machlarz

Artur Machlarz

Doktor filozofii (Uniwersytet Wrocławski, 2007) ze specjalizacją w zakresie semiotyki i filozofii języka. Pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego, od 2006 roku właściciel agencji infobrokerskiej Infopoint.pl. Przygotuje analizy i raporty oraz szuka partnerów biznesowych dla klientów z różnych branż. Szczególnie zainteresowany rynkiem nieruchomości i szeroko rozumianym przemysłem budowlanym.

Przemysław Paczkowski

Przemysław Paczkowski

Dyplomowany infobroker, licencjonowany detektyw. Były policjant służby kryminalnej. Przedsiębiorca, m.in. współprowadzi biuro detektywistyczne. Zajmuje się wywiadem jawnoźródłowym (OSINT). Realizuje potrzeby informacyjne osób prywatnych, przedsiębiorstw, instytucji finansowych, kancelarii adwokackich i radcowskich. Pozyskuje, weryfikuje, gromadzi i analizuje materiały i dowody na potrzeby postępowań wewnętrznych, administracyjnych, karnych i cywilnych.

Grzegorz Gąsiorowski

Grzegorz Gąsiorowski

Absolwent warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego ze specjalnością sporty walki. W zawodzie archiwisty (działalność gospodarcza) pracuje nieprzerwanie od 1999 roku specjalizując się w zarządzaniu informacją, z naciskiem na bezpieczeństwo danych. Po odbyciu licznych kursów z zakresu archiwizacji i ochrony informacji m.in. bankowych oraz danych wrażliwych zawierających dane osobowe został kierownikiem archiwum „Rotacyjnego” prowadzonego na potrzeby Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. W kolejnych latach kierował wdrożeniem projektów „archiwum zewnętrznego” dla zachodnich korporacji wchodzących na rynek Europy Środkowo – Wschodniej. Obecnie legitymuje się uprawnieniami: Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg wymagań normy ISO 27001:2005.

Andrzej Staniszewski

Andrzej Staniszewski

Od 2006 r związany z rynkiem informacji – od strony sprzedażowej. Dostarczył profesjonalną informację prawną i gospodarczą setkom kancelarii prawnych w Polsce. Mówi o sobie: „Uświadamiam moim klientom, że wiedza kosztuje mniej niż doświadczenie i też boli mniej niż własne błędy”. Aktualnie pomaga przedsiębiorcom sprzedawać bezpieczniej. Wspiera średnie i duże firmy w zakresie weryfikacji partnerów handlowych pod kątem ich wiarygodności. Zajmuje się także pozyskiwaniem wiedzy o płatnościach podmiotów gospodarczych w Polsce. Interesuje się wywiadem konkurencyjnym oraz odkrywaniem nowych sposobów dla szybkiej i wiarygodnej oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw, przy ograniczonym dostępie do informacji. Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, magister Ekonomii (2005 r).

Aleksander Junik

Aleksander Junik

Specjalista ds. funduszy europejskich, trener, doradca biznesowy, koordynator sprzedaży. Ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze pozyskiwania środków unijnych dla firm, samorządów, organizacji pozarządowych; koordynator projektów, specjalista ds. ewaluacji i badań, absolwent szkoły trenerów biznesu Grupy TROP z przeprowadzonymi ponad 600 godzinami szkoleń. W latach 2007-2012 doradca, akredytowany trener i kierownik w Regionalnych Ośrodkach Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu i Jeleniej Górze. Absolwent stosunków międzynarodowych (specjalizacja dyplomacja) oraz politologii (komunikacja społeczna i dziennikarstwo) na Uniwersytecie Wrocławskim.

Adam Jachimczyk

Adam Jachimczyk

Adam Jachimczyk, z wykształcenia bibliotekarz, obecnie adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kierownik studiów podyplomowych Broker informacji w Instytucie. Autor kilkunastu publikacji poświęconych różnych aspektom gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji cyfrowej. Prowadzi m.in. zajęcia z zakresu źródeł informacji, wykorzystania Internetu w pracy dziennikarskiej, pozycjonowania stron internetowych

Katarzyna Snakowska

Katarzyna Snakowska

Absolwentka INIB UJ.  Związana od ponad 4 lat ze szwajcarską firmą expert group, wykorzystuje swoje umiejętności infobrokera w branży rekrutacyjnej na rynkach europejskich, głównie niemieckojęzycznych.

Dorota Rak

Dorota Rak

Absolwentka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz filologii polskiej. Od początku kariery zawodowej jest związana z PR-em, choć aktualnie jako pracownik naukowo-dydaktyczny „dręczy” studentów w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowe są dość szerokie, jednak w całości związane z informacją. Prywatnie jest fanką muffinek, dobrej kawy i gry w Scrabble.

Adam Kozina

Adam Kozina

Absolwent Centrum Szkolenia Wojsk Łączności (IT), Wszechnicy Polskiej Wyższej Szkoły w Warszawie (Bezpieczeństwo Narodowe). Przez wiele lat związany z wojskiem i systemami IT. Obecnie jako Kierownik Działu Wsparcia Technicznego zajmuje się m.in. wyszukiwaniem i analizą informacji oraz opracowywaniem raportów dotyczących: łączności, systemów i sprzętu IT, na potrzeby wojska oraz innych instytucji porządku publicznego i bezpieczeństwa.
Obecnie rozwija swoją pasję – infobrokering, zarządzanie informacją oraz w zakresie nowych technologii.
Specjalizuje się w źródłach informacji z zakresu systemów IT, szeroko rozumianej łączności, techniki wojskowej, bezpieczeństwa narodowego, terroryzmu.

Robert Karpiński

Robert Karpiński

Absolwent Wydziału Filologicznego Filologii Ukraińskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim i studiów podyplomowych z zakresu Bibliotekoznawstwa na wydziale Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Świętokrzyskiej oraz Broker informacji na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył kursy i szkolenia: Skuteczne wyszukiwanie informacji Krakowskiej Agencji Infobrokerskiej Inspirmed, Tworzenie formularzy w Google Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Skuteczne kontakty z mediami Agencji Word Press. Zwycięzca konkursu na pracownika –stażystę w Gminnym Ośrodku Informacji Europejskiej. W ramach pracy w GOIE zorganizował liczne spotkania dla rolników i młodzieży. Pomysłodawca i organizator przy współpracy z konsulatami Hiszpanii i Węgier dwóch imprez Dzień Hiszpanii i Dzień Węgier, które miały przybliżyć te kraje lokalnej społeczności. Założyciel i pierwszy dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Pińczowie. Od 8 lat pracuje jako nauczyciel-bibliotekarz w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Pińczowie. W swojej pracy wykorzystuje swoją wiedzę związaną z wyszukiwaniem i organizacją informacji oraz zamiłowanie i znajomość języków obcych. Publikuje artykuły o różnej tematyce m. in. związanej z informacją i historią Polski.

Izabela Kijeńska-Dąbrowska

Izabela Kijeńska-Dąbrowska

Doktor nauk ekonomicznych (SGH 2010), specjalizuję się w obszarze szeroko rozumianych innowacji i transferu technologii, polityce naukowej i innowacyjnej, z uwzględnieniem innowacji technologicznych i społecznych.

Przygotowuje ekspertyzy i analizy dotyczące instytucji i przedsiębiorstw sektora badawczo-rozwojowego. Powadzeni szkolenia i wykłady dotyczące zagadnień brokeringu technologii i wiedzy oraz ochrony własności intelektualnej i komunikacji w transferze technologii. Wyszukuje możliwości dofinansowania projektów biznesowych, a także partnerów do współpracy oraz pozyskuje inwestorów. Jest odpowiedzialna za wsparcie w zakresie komunikacji, negocjacji i networkingu w obszarach związanych z wiedzą i innowacjami oraz przygotowanie wniosków projektowych na potrzeby pozyskania dofinansowania ze środków krajowych i międzynarodowych. Łączy pracę naukową z działaniami biznesowymi. Doświadczenie zawodowe zdobyła w krajowych i zagranicznych ośrodkach badawczych (SGH, PW, OPI PIB, University of Sussex, Unversity of Brighton).

Interesuje się czynnikami decydującymi o przedsiębiorczości innowatorów i komercjalizacji nauki.

Joanna Warecka

Joanna Warecka

Absolwentka Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie specjalność: Informacja Naukowa, podyplomowo ukończyła E-marketing na Akademii Krakowskiej im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Od kilku lat związana z analizą danych, CRM, wyszukiwaniem informacji i zarządzaniem bazą danych. Od przeszło 4 lat Koordynator Działu Weryfikacji Bazy Danych na rynek polski i rosyjski w firmie organizującej wydarzenia branżowe dla top managementu. Na co dzień zajmuje się selekcją bazy danych i zarządzaniem 10-osobowym, międzynarodowym zespołem pracowników w oparciu o realizowane projekty. Współpracuje z zespołem marketingu, sprzedaży i projektowym przygotowując analizy branżowe, raporty i rankingi z obecnych trendów rynkowych. Interesuje się metodyką typu agile w zarządzaniu projektami.

Arkadiusz Zając

Arkadiusz Zając

Historyk-archiwista, stypendysta fakultetu filozoficznego Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz (Niemcy), absolwent Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2007 r. moderator i konsultant on-line serwisu branżowego archiwistów http://www.archiwistyka.pl , gdzie nie ogranicza się wyłącznie do archiwistyki. W serwisie stara się m. in. wskazywać absolwentom humanistyki możliwe ścieżki kariery
zawodowej, uczy poruszania się po Internecie, a także promuje zawód infobrokera. Jako Copywriter zajmuje się pisaniem artykułów branżowych i tekstów sponsorowanych. Jego praca zawodowa związana jest z kadrami, infobrokerstwo jest jego pasją. Odbył praktyki infobrokerskie w firmie Infobrokering z Gdańska. Wyszukuje
różne informacje, przede wszystkim biznesowe, prawnicze i medyczne. Interesuje się nowymi technologiami, grafiką
komputerową i dziennikarstwem danych. Odbył staż w jednej z bydgoskich firm jako tłumacz-infobroker.

Justyna Trzeciakowska

Justyna Trzeciakowska

Ukończyła filologię polską oraz informację naukową i bibliotekoznawstwo o specjalizacji broker informacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z liderami branży infobrokerskiej i badawczo-konsultingowej w Polsce. Zna się na funkcjonowaniu statystyki publicznej i uparcie odkrywa nowe sposoby wykorzystywania jej w biznesie.

Poza tym jest redaktorem prowadzącym portalu Rynek Informacji.

Agnieszka Piwowarczyk-Bargieł

Agnieszka Piwowarczyk-Bargieł

Absolwentka specjalizacji zawodowej z infobrokeringu na Uniwersytecie Jagiellońskim i studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Projektami w Krakowskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym. W czasie studiów była związana zawodowo z krakowskimi agencjami infobrokerskimi, w których uczyła się fachu od strony praktycznej. Od 2010 r. jako współzałożycielka firmy infoSource komercyjnie realizuje zlecenia z różnych dziedzin. Specjalizuje się w wyszukiwaniu i analizie informacji medycznej, europejskiej, prawnej oraz naukowej. Posiada doświadczenie w aplikowaniu oraz zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze źródeł zewnętrznych.

Mirosław Mrozowicz

Mirosław Mrozowicz

Studia podyplomowe – infobrokering biznesowy, mgr politologii (dziennikarstwo), elektronik-automatyk. 20 lat przepracowanych w redakcjach „Echa Krakowa” i „Dziennika Polskiego” na stanowiskach kierowniczych. Od 1997 r. przedsiębiorca (m.in. projektowanie i produkcja w zakresie poligrafii). Umiejętność szybkiej edycji, analizy, syntezy powierzonych materiałów (zarówno pod względem merytorycznym, jak i graficznym). Bardzo dobra znajomość rynku wydawniczego i poligraficznego. Hobby – rynki finansowe, analizy różnego rodzaju.

Aneta Januszko-Szakiel

Aneta Januszko-Szakiel

Aneta Januszko-Szakiel jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie bibliologii, pracownikiem naukowo-dydaktycznym oraz dyrektorem Biblioteki w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wykształcenie z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz edukacji informatycznej zdobyła w Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Stypendia i staże naukowe realizowała w Uniwersytecie w Bielefeld Uniwersytecie Johanna Gutenberga w Moguncji, Niemieckiej Bibliotece Narodowej oraz Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Była członkiem zespołu interdyscyplinarnego ds. działalności upowszechniającej naukę przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zajmuje się zagadnieniami długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych, organizacją systemów informacyjno-wyszukiwawczych oraz metodami wyszukiwania i analizowania informacji. Ma doświadczenie w pracy dydaktycznej, aplikowaniu o fundusze na realizację projektów z zakresu nauki, kultury i biznesu, organizacji szkoleń i międzynarodowych konferencji.

 

Patrycja Hrabiec-Hojda

Patrycja Hrabiec-Hojda

Broker informacji od 8 lat,doktorantka na Uniwersytecie Jagiellońskim, absolwentka studiów z zakresu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Zarządzania i Marketingu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od ponad ośmiu lat zajmuje się wyszukiwaniem i dostarczaniem informacji dla firm i instytucji, prowadząc własną agencję infobrokerską (http://www.infobrokerska.pl). Opracowała i realizuje autorski kurs efektywnego wyszukiwania informacji. Prowadzi również zajęcia ze studentami na różnych polskich uczelniach. Doświadczenie trenerskie zdobywała prowadząc szkolenia między innymi dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biura Logistyki Kontrwywiadu Wojskowego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie oraz wielu innych.

Współautorka standardów zawodów: broker informacji oraz specjalista zarządzania informacją przygotowanych dla Ministerstwa Pracy. Redaktor naczelna portalu Rynek Informacji.

 

Robert Filip

Robert Filip

Magister Ekonomii, licencjat z gospodarki regionalnej (Uniwersytet Ekonomicznyw Krakowie) oraz podyplomowego studium Infobrokering biznesowy (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), Technik Automatyk (THM w Krakowie). Grafik DTP i internetowy, redaktor techniczny, poligraf z wieloletnim stażem zawodowym i znajomością rynku wydawniczego i prasowego (Echo Krakowa, Super Ekspres, Dziennik Polski, Polskapresse Sp. z o.o., tygodnik Miasto i Ludzie). Od studiów podyplomowych działam w branży broker informacji. Wyszukuje dla swoich klientów informacje w szerokim zakresie tematycznym, szczególnie w zakresie partnerów biznesowych i podwykonawców, ochrony własności intelektualnej i patentowej oraz wyszukiwanie przodków, spadkobierców i tworzenie genealogii.

Marta Dzienkiewicz

Marta Dzienkiewicz

Muzykolog, bibliotekarz, broker informacji. Od 2011 działa w branży infobrokerskiej jako freelancer. Wyszukuje informacje z różnych dziedzin, współpracuje przy projektach internetowych (portale o charakterze encyklopedycznym, serwisy dziedzinowe), wspiera merytorycznie projekty kulturalne. Blogerka http://sztukaszukania.pl – gdzie dzieli się wiedzą w zakresie wyszukiwania i źródeł informacji. Autorka książki „Pionierzy czyli poczet bardzo pracowitych Polaków” (nominacja do nagrody literackiej m.st. Warszawy).

Sabina Cisek

Sabina Cisek

Dr nauk humanistycznych, wieloletni pracownik Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Inicjatorka, autorka programu i kierownik infobrokerskich studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (od roku 2007/2008, pierwsze w Polsce na uczelni państwowej). Współtwórczyni Oddziału Informacji Biznesowej (obecnie Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej) w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie w roku 1997. Autorka około 60 publikacji, w tym dotyczących informacji biznesowej i infobrokeringu oraz filozofii i metodologii informatologii (nauki o informacji).

Współautorka „Kodeksu etyki bibliotekarza i pracownika informacji” (2005). Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej. Współorganizatorka kilkunastu konferencji krajowych i międzynarodowych związanych z szeroko rozumianą działalnością informacyjną. Posiada duże doświadczenie w zakresie kształcenia dorosłych (na uczelni i poza nią) oraz wystąpień publicznych. Prowadzi blogi „Informacja biznesowa, naukowa i infobrokering” i „Methodology and Philosophy of LIS (Information Science)” .

Iga Bałos

Iga Bałos

Prawnik specjalizujący się w ochronie własności intelektualnej (starszy prawnik w LOGOPROTECT Kancelaria Rzeczników Patentowych, Katarzyna Komala-Wójcik&Aleksandra Nowak-Gruca s.c. oraz Stoczewski, Gałka, Strzelski „Delikatesy filmowe” sp. j.) i prawnych aspektach infobrokeringu (www.infoiprawo.blogspot.com). Interesuje się infobrokerstwem systemowym i możliwością jego wykorzystania w innych dziedzinach niż sam infobrokering. Jest asystentem w Instytucie Prawa Prywatnego Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, gdzie prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim z zakresu ochrony własności intelektualnej a także prawa w działalności infoborkerskiej dla słuchaczy studiów podyplomowych. Kreatywność ćwiczy przekazując najnudniejsze treści i interesujący sposób. Obecnie oczekuje na recenzje rozprawy doktorskiej. Jest autorką monografii na temat patentowania programów komputerowych oraz kilkunastu artykułów z zakresu własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego.

 

Kontakt

Patrycja Hrabiec-Hojda 
tel. 503 666 166
patrycja.hrabiec [małpa] spi.org.pl
_______________________________________
Justyna Trzeciakowska
tel. 668 759 555
justyna.trzeciakowska [małpa] spi.org.pl
________________________________________

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).

Email marketing templates powered by FreshMail.com