Dlaczego warto do nas dołączyć?

Zapraszamy praktyków, którzy działają na rynku informacyjnym w Polsce.
SPI stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu poszukiwania informacji, zarządzania nią i jej analizy. Integrujemy środowisko specjalistów informacji: researcherów, brokerów informacji, analityków, dziennikarzy o każdego kto w codziennej pracy zmaga się z wyszukiwaniem, analizą, gromadzeniem lub udostępnianiem informacji.

Propagujemy wiedzę dotyczącą pozyskiwania, przetwarzania i analizy informacji. Dbamy również o rozwój swoich członków poprzez organizowanie dla nich corocznych spotkań (WPI), szkoleń, seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy.

Oferujemy łatwy dostęp do specjalistów działających w różnych segmentach branży informacyjnej. Ułatwiamy nawiązywanie kontaktów i otwieramy szersze możliwości współpracy zarówno tej czysto biznesowej, jak i niekomercyjnej.

STATUT

Jak dołączyć?

  1. Pobierz DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ
  2. Wypełnij, podpisz i prześlij skan lub zdjęcie deklaracji na adres spi@spi.org.pl
  3. Poczekaj na kontakt z naszej strony