Jak szukać? – Infografika

,

Wyszukiwanie informacji to zawsze wyzwanie. Są pytania łatwe, są i trudne. Odnalezienie odpowiedzi na te drugie bywa zwykle czasochłonne, trudne, żmudne. Najważniejsze wtedy to mieć plan działania. Dlatego powstała infografika „Wyszukiwanie informacji krok po kroku” jako nasza odpowiedź na pytanie: jak szukać?

Infografika I_final(1)

 

Konferencja Kształcenie infobrokerów i archiwistów cyfrowych

Zapraszamy do udziału w konferencji, podczas której wystąpią przedstawicielki SPI: Marta Dziewnkiewicz, Patrycja Hrabiec-Hojda i Justyna Trzeciakowska.

Organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Narodowe Archiwum Cyfrowe oraz Archiwum Narodowe w Krakowie

Data: 15-16 kwietnia 2015

Miejsce: Instytut Historii UP, ul. Podchorążych 2, Kraków

W obradach uczestniczyć będą goście z całego kraju w celu wymiany doświadczeń oraz pogłębienia badań nad problematyką kształcenia infobrokerów i archiwistów cyfrowych. Konferencja skierowana jest do osób, których zainteresowania dotyczą jednej z dwóch wymienionych dyscyplin. Odbiorcami będą także archiwiści z archiwów historycznych i archiwów zakładowych, pracownicy bibliotek (zarówno tych dużych, gdzie na szeroką skalę wykonuje się prace związane z digitalizacją zbiorów oraz tych małych, gdzie często prowadzone są lokalne repozytoria cyfrowe).

Referenci reprezentują następujące jednostki: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum Narodowe w Krakowie, Rynek Informacji, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Bronowickie Archiwum Społeczne.

Konferencja ma charakter otwarty, udział w niej jest bezpłatny.

PROGRAM KONFERENCJI