RYNEK INFORMACJI GOSPODARCZEJ W POLSCE – WYNIKI BRANŻY 2012-2015. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Andrzej Staniszewski i Marek Twardowski

Ponad 100-stonne opracowanie jest pierwszą tego typu próbą ujęcia w sposób kompleksowy kondycji finansowej oraz potencjału rynku informacji gospodarczej w Polsce. Rynek, którego wartość autorzy szacują na ponad 440 mln. zł, rośnie rok do roku dzięki działalności 21 firm, dostawców szeroko rozumianej informacji gospodarczej. Raport przybliża szczegółowe profile tych podmiotów, takich jak:wywiadownie gospodarcze, biura informacji gospodarczej (BIG), BIK oraz firm które budują swoją pozycję na rynku w oparciu o technologię. Lektura raportu pozwoli czytelnikowi zapoznać się z wybranymi wskaźnikami finansowymi dla poszczególnych podmiotów wraz z omówieniem, m.in. efektywność sprzedaży, dynamika straty/zysku, rotacja zobowiązań/należności, dynamika kosztów/przychodów, a także struktura kosztów i kapitałów. Raport przybliża także kontekst ostatnich regulacji prawnych, które z jednej strony otwierają rynek informacji gospodarczej, a z drugiej mogą doprowadzić do jego konsolidacji.