NIEKOMERCYJNE ŹRÓDŁA INFORMACJI NA UKRAINIE
Robert Karpiński
2017

Powstanie i rozwój Internetu, w tym również technologii komunikacyjnych, przyczyniło się do powstania nowych źródeł informacji. Wśród wielu źródeł komercyjnych, które pojawiają się na rynku, funkcjonuje również duża ilość miejsc, w których można pozyskać informację bezpłatnie. Te drugie tworzą nie tylko przedstawiciele administracji państwowej czy organizacji pozarządowych, ale również sektor biznesowy. W artykule dokonano przeglądu wybranych źródeł niekomercyjnych udostępnianych na terenie Ukrainy przez firmy z branży biznesowej. Autor analizuje cechy i typy źródeł, z akcentem na obecną w nich informację biznesową.

Słowa kluczowe: informacja biznesowa, Internet, niekomercyjne źródła informacji, Ukraina