INFOBROKER W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH.
KULISY PRACY Z KADRĄ MEDYCZNĄ
Agnieszka Piwowarczyk-Bargieł
2017

Infobroker w sektorze finansów publicznych uczestniczy przede wszystkim w procesie wyszukiwania informacji o możliwości finansowania pomysłów na projekty medyczne. Jako pracownik Biura Wspierania Badań i Rozwoju jest jedną z osób dedykowanych do bezpośredniej współpracy z kadrą medyczną w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Stosując wypracowane techniki pracy, Infobroker opracowuje scenariusze z określoną ścieżką postępowania, które mają przyczynić się do pozyskania funduszy na finansowanie pomysłów. Ponadto infobroker realizuje inne zadania związane z zarządzaniem informacją, które bezpośrednio i pośrednio przyczyniają się do prowadzenia badań oraz rozwoju Szpitala, w tym:

  • opracowanie informacji dla kadry medycznej,
  • poszukiwanie partnerów krajowych i zagranicznych,
  • wyszukiwanie ofert współpracy krajowej i zagranicznej,
  • gromadzenie i analiza danych na potrzeby wniosków i projektów,
  • przygotowanie raportów tematycznych, analiz, bibliografii,
  • prowadzenie baz danych.

Każdy pomysł, który uda się przekuć w projekt, uzyskać finansowanie, a następnie wdrożyć jest wynikiem interdyscyplinarnej współpracy, w którym wyszukiwanie informacji stanowi jeden z kluczowych elementów.

Słowa kluczowe: Wyszukiwanie informacji, zarządzanie projektami, finansowanie pomysłów, źródła finansowania, projekty medyczne, badania, rozwój