Praktyki zawodowe

Stowarzyszenie, jako organizacja wypowiadająca się na temat standardów nauczania infobrokeringu w Polsce, jest otwarte na wsparcie studentów. Oferujemy pomoc w zakresie znalezienia firmy czy instytucji, gdzie możliwe jest odbycie praktyki studenckiej zgodnie z wymaganiami uczelni.

Odbycie praktyki w firmach współpracujących z SPI stanowi gwarancję tego, że zadania wykonywane przez studentów będą zgodne z kierunkiem ich studiów i stanowić będą faktyczne przygotowanie do pracy i umożliwią zapoznanie się z praktyczną stroną infobrokeringu.

Firmy aktualnie przyjmujące kandydatów na praktykę to:

Portal Rynek Informacji

Publikacje o informacji

Jednym z celów, jakie stawia przed sobą Stowarzyszenie jest działalność edukacyjna i rozwijanie kompetencji społeczeństwa w zakresie pracy z informacją. W związku z tym zapraszamy do zapoznania się i korzystania z naszej oferty publikacyjnej.

Już niedługo znajdą się tutaj zarówno e-booki zawierające omówienie ważnych dla branży zagadnień jak też infografiki. Wszystkie te materiały mogą być przez Państwa wykorzystywane w celach komercyjnych i niekomercyjnych, z zaznaczeniem źródła ich pochodzenia.

 INFOGRAFIKI